Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

09 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 9.5.2017-neprijatý

Kritéria prijímacej skúšky nesplnil a a nie je prijatý na štúdium:

ITIS CR – informačné technológie a informačné služby v CR

 

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

 

8

9

8.

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška