Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

5 dôvodov prečo študovať u nás

Informácie o škole

Školy vo vzdelávacích aktivitách vychádzajú zo vzdelávacích projektov v zahraničí, z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR a vzdelávacej politiky EU.

Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu práce.

Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

3D navigácia v interiéri školy

Pohybujte sa v priestore použitím šípiek a medzi poschodiami použitím menu vpravo (od A do I).

Video-prezentácia pre šk. rok 2021/2022

Lokalita

Online prihláška