Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Host_web_IT_foto

Informačné technológie a informačné služby
v cestovnom ruchu

Kód študijného odboru: 6336 M 00

     MŠVVaŠ SR v roku 2012 zaradilo študijný odbor Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu (ITIS CR) medzi 4 konkrétne moderné študijné odbory s pomedzi cca 700 existujúcich študijných odborov na SOŠ, ktoré pozitívne reagujú na trh práce.

     Podobne webový portál ISTP – integrovaný systém typových pozícií v časti Optimálne školské vzdelanie budúcnosti na SOŠ s maturitou uvádza náš študijný odbor Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu.

     Absolventi študijného odboru ITIS CR, okrem maturity môžu získať medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

Forma výučby

 • denná 4-ročná
 • externá 4-ročná

Forma ukončenia

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Po skončení študent navyše získava edzinárodný certifikát IES-International Education Society London

Pre koho je štúrium určené

 • pre žiakov s ukončeným základným školským vzdelaním
 • pre prestupujúcich žiakovz iných stredných škôl
 • vhodné pre žiakov s poruchami učenia
 • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

Pracovné uplatnenie

 • pracovník manažmentu podnikov, organizácií, destinácií a iných zariadení v oblasti cestovného ruchu a turizmu ale i podnikateľských subjektov v rôznych odvetviach hospodárskeho života

 • manažér strednej úrovne riadenia subjektov cestovného ruchu, podnikov regionálnych organov a organizácií verejnej a neverejnej správy

 • pracovník projektových a poradenských manažérskych subjektov cestovného ruchu, turizmu a ďalších organizácií zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj

 • samostatný podnikateľ v oblasti cestovnom ruchu, turizmu a ďalších ekonomických subjektov v odvetvia hospodárskeho života

 • manažér – marketingový manažér aplikácií informačných technológií a informačných systémov v spomínaných organizáciách, podnikateľských subjektov a odvetviach

 • projektový manažér – implementácie a riadenia aplikačných informačných systémov

 • správca aplikácií – riadenie informačných a komunikačných technológií, informačných systémov a softvérových produktov

 • informaticky zdatný manažér – riešenia konkrétnych informačných a komunikačných technológií problémov firmy

Máte otázky? Neváhajte sa nás čokoľvek opýtať

IT_background_2

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola HOST
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
+421 2 4342 0980 
www.skolahost.sk