Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Škola podnikania

 • Kód študijného odboru: 6341 M 00

 • Forma výučby

  • denná a externá 4-ročná

 • Forma ukončenia

  • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

  • Po skončení štúdia študent navyše získava medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončenou základnou školou

  • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl

  • pre žiakov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • erudovaný právne, ekonomicky, manažérsky a jazykovo pripravený podnikateľ, pracovník v oblasti podnikania na všetkých úrovniach praktických podnikateľských aktivitách

  • podnikateľ, resp. pracovník v oblasti cestovného ruchu, obchodu, turizmu pripravený teoreticky i prakticky zvládnuť prípravu a praktickú realizáciu projektu podnikania v tejto oblasti

  • podnikateľ charakteru živnostenského zamerania

  • pracovník pripravený odborne a jazykovo pôsobiť aj v iných oblastiach podnikania na pozícii strednej úrovne riadenia

  • absolvent je pripravený získať vysokoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania, najmä však ekonomického, právneho, humanistického a pod.

  • sprievodca cestovného ruchu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška