Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód študijného odboru: 6324 M 00

Význam študijného programu je aktuálny jednak z dôvodu potreby rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a jednak potreby zabezpečovania kvalifikovaných manažérov a odborných pracovníkov v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

 • Forma výučby

  • denná 4 - ročná

  • externá 4 - ročná

 • Forma ukončenia

  Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

  Po skončení štúdia študent navyše získava medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončenou základnou školou

  • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl

  • štúdium je vhodné pre žiakov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • pracovník manažmentu podnikov, organizácií, destinácií a iných zariadení v oblasti cestovného ruchu

  • manažér strednej úrovne riadenia subjektov cestovného ruchu

  • uplatnenie v regionálnych orgánoch, organizáciách verejnej a neverejnej správy a samosprávy cestovného ruchu

  • pracovník projektových a poradenských subjektov cestovného ruchu a organizácií zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj

  • samostatný podnikateľ v oblasti cestovnom ruchu

  • sprievodca cestovného ruchu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška