Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Kód študijného odboru: 6336 M 00

MŠVVaŠ SR v roku 2012 zaradilo študijný odbor Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu (ITIS CR) medzi 4 konkrétne moderné študijné odbory s pomedzi cca 700 existujúcich študijných odborov na SOŠ, ktoré pozitívne reagujú na trh práce.

Podobne webový portál ISTP - integrovaný systém typových pozícií v časti Optimálne školské vzdelanie budúcnosti na SOŠ s maturitou uvádza náš študijný odbor Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu.

Absolventi študijného odboru ITIS CR, okrem maturity môžu získať medzinárodný certifikát IES-International Education Society London.

 • Forma výučby

  • denná 4-ročná

  • externá 4-ročná

 • Forma ukončenia

  Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

  Po skončení študent navyše získava edzinárodný certifikát IES-International Education Society London

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončeným základným školským vzdelaním

  • pre prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl

  • vhodné pre žiakov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 • Pracovné uplatnenie

  • pracovník manažmentu podnikov, organizácií, destinácií a iných

  • zariadení v oblasti cestovného ruchu a turizmu ale i podnikateľských subjektov v rôznych odvetviach hospodárskeho života

  • manažér strednej úrovne riadenia subjektov cestovného ruchu, podnikov regionálnych organov a organizácií verejnej a neverejnej správy

  • pracovník projektových a poradenských manažérskych subjektov cestovného ruchu, turizmu a ďalších organizácií zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj

  • samostatný podnikateľ v oblasti cestovnom ruchu, turizmu a ďalších ekonomických subjektov v odvetvia hospodárskeho života

  • Manažér - marketingový manažér aplikácií informačných technológií a informačných systémov v spomínaných organizáciách, podnikateľských subjektov a odvetviach

  • Projektový manažér - implementácie a riadenia aplikačných informačných systémov

  • Správca aplikácií - riadenie informačných a komunikačných technológií, informačných systémov a softvérových produktov

  • Informaticky zdatný manažér - riešenia konkrétnych informačných a komunikačných technológií problémov firmy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška