Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Apr

2% pre Občianske združenie SSOŠ HOST

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SSOŠ HOST Vážení rodičia, vážení priatelia, vážení spolupracovníci školy, vážení občania, sme radi, že V&a...

13 Máj

Aktuálne kritériá prijímacieho konania pre šk.rok 2020/2021

             Vážení rodičia, milí žiaci – záujemcovia o štúdium na našej škole,       všetci,  nie...

15 Apr

Deň otvorených dverí v čase dištančného vyučovania

Vážení priatelia, z dôvodu epidémie koronavírusu COVID 19 a vyučovania dištančnou formou je možnosť návštevy školy zakázaná. Preto by sme Vás radi pozvali na ná...

20 Sep

Diaľkové štúdium v školskom roku 2021/2022

Vážení žiaci externého štúdia v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)! Oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2021 (piatok) začíname výučbu v budove školy na Pion...

03 Dec

Dištančné vyučovanie a zatvorené školy od 06.12.2021

OZNAM V zmysle vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre Hlavné mesto SR Bratislava č. 276/2021 bude na našej škole prebiehať od 06.12.2021 (pondelok) do odvolania vyučo...

11 Jún

Druhé kolo prijímacieho konania - denné štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci! Dňa 22.06.2021 od 08.15 hod. sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na denné štúdium v odboroch: 6323K hotelová akadémia 6336M informač...

06 Aug

Druhé kolo zápisov na externé štúdium

Pozývame prihlásených uchádzačov o externé štúdium v školskom roku 2020/2021 na zápis dňa 26.08.2020 o 10:00hod. v Súkromnej strednej odbornej škole HOST, Riazansk&aa...

24 Feb

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce pr...

24 Feb

Externé štúdium v šk. roku 2020/2021

1) Štúdium je 4-ročné, resp. 5-ročné v prípade štúdia št. odboru hotelová akadémia: - prehľad  predmetov na konkrétnom študijnom odbore viď.: www.skolah...

03 Jún

II. kolo prijímacieho konania

  Vážení rodičia, vážení žiaci, vážení záujemcovia o štúdium na strednej škole Naša škola - Súkromná SOŠ HOST v Bratislave, ponúka ...

24 Feb

Kritériá prijatia žiakov v šk. roku 2022-2023

Zobraziť kritériá prijatia >> ...

24 Feb

Kurz Sprievodca cestovného ruchu v roku 2020

Aktuálne informácie o organizovaní kurzu budú zverejnené v priebehu roka 2020....

27 Máj

Link na potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

  https://www.minedu.sk/data/att/16192.pdf...

12 Máj

Možnosti ubytovania pre žiakov školy

ŠI www.krupa-dm.sk Pekná cesta 4, Bratislava ŠI pri SOŠ informačných technológií Bratislava www.sositba.sk Hlinícka 1, Bratislava ŠI pri SOŠ polygrafickej &n...

24 Feb

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná h...

30 Apr

Nové pravidlá pre školy od 03.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úpravu Covid automatu Vám dávame do pozornosti nové pravidlá pre školy zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a &sca...

24 Aug

Nový telefonický kontakt

Vážení žiaci, rodičia, priatelia školy, záujemcovia o štúdium oznamujeme Vám ďalší telefonický kontakt do školy 0901 706 143. Neváhajte využiť aj túto linku...

29 Jún

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že Súkromná stredná odborná škola HOST od 1. júla 2021 mení svoju adresu a sťahuje sa do nových (atraktívnej&scaro...

20 Dec

Oznam

V čase zimných školských prázdnin 20.12.2021 - 09.01.2022 je škola zatvorená. Kancelária manažmentu školy bude otvorená v pracovných dňoch 03.01.2022 až 07.01.2022&n...

15 Apr

OZNAM - vyučovanie od 30.03.2020 do odvolania

Z tlačovej besedy nového ministra školstva dnes, 24.03.2020 na TA3: Od 30.03.2020 platí do odvolania zatvorenie všetkých školských zariadení. Z tlačovej besedy vyberáme najdô...

09 Mar

Oznámenie - študenti z Ukrajiny

  O Z N Á M E N I E                 Zriaďovateľ a vedenie Súkromnej strednej odbornej školy HOST (ďalej SSOŠ  HOST), Pioniers...

09 Mar

Oznámenie v súvislosti s mimoriadou situáciou v súvislosti s novým koronavírusom

Vážení rodičia, vážení žiaci, vzhľadom sa mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom bude naša škola z rozhodnutia zriaďovateľa uzavretá pre žiakov od pond...

11 Feb

Oznámenie záujemcom o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole HOST

Štatistika UIPŠ predbežného záujmu o štúdium na našej Súkromnej SOŠ HOST Oznamujeme záujemcom o štúdium všetkých študijných odborov denn&eacu...

24 Feb

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST     &n...

10 Feb

Pomôžte nám 2% skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich dan&iac...

18 Jún

Porucha telefónnej linky

Vážení žiaci, rodičia, záujemcovia o štúdium, priatelia školy! Vzhľadom na poruchu telefónnej linky 02/43420980 Vás chceme požiadať, aby ste využili rýchly kontakt prostredníctv...

15 Jún

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača/čky o štúdium na strednej škole

Vážení rodičia prijatých žiakov na štúdium na strednej škole v školskom roku 2020/2021! Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka na štúdium na strednej škole je p...

03 Mar

Prestup do študijných odborov Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST

Škola ponúka absolventom ôsmej triedy gymnázia a žiakom študujúcich na ostatných stredných školách, ktorí majú záujem o získanie maturitného odborn&ea...

06 Aug

Prevzatie ISIC preukazov

Vážení študenti/rodičia, žiaci 1. ročníkov v školskom roku 2020/2021 si môžu osobne prevziať ISIC preukaz v škole v dňoch 24.08. až 28.08.2020 v čase od 08.00 do 14.00 hod. Kto neuhradil ...

25 Apr

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 sa budú na našej škole konať: * dňa 02.05.2022 od 08.30 hod. 1. kolo I. termín; * dňa 09.05.2022 od 08.30 hod. 1. kolo II. termín. Pr&ia...

06 Apr

SSOŠ HOST na www.kamnastrednu.sk

Milí priatelia, dovoľujeme si Vám predstaviť našu školu aj na www.kamnastredu.sk: https://www.kamnastrednu.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-host S pozdravom Vaša škola...

06 Aug

Úradné hodiny v kancelárii školy

V čase letných školských prázdnin sú úradné hodiny v pracovné dni v čase: 8:00 - 14:00 hod. V dňoch 10.08. - 21.8.2020 je škola zatvorená. Všetkým prajeme kr&...

27 Máj

Všetkým záujemcom o štúdium v roku 2021/2022

  Všetkým  záujemcom o štúdium   v atraktívnom študijnom odbore končiacom maturitnou skúškou    v školskom roku 2021/2022    ...

25 Máj

Výsledková listina prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 - I. kolo

Vážení rodičia, milí prijatí uchádzači o štúdium,   ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o štúdium na našej škole. Po vy...

22 Jún

Výsledky II. kola prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, milí prijatí uchádzači o štúdium, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o štúdium na našej škole. Po vyhodn...

24 Aug

Zápis na externé štúdium_druhé kolo

Vážení záujemcovia o štúdium v externej forme štúdia, oznamujeme Vám, že druhé kolo zápisu na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 11.00 hod. na...

15 Jún

Zápis na externú formu štúdia

  Vážení záujemcovia o štúdium externou formou štúdia! Oznamujeme Vám, že termín uzatvorenia zmluvy o štúdiu je dňa 23.06.2021 o 10:00 hod. do 13:00 hod. v&nb...

09 Jún

Zápis uchádzačov na externé štúdium

Pozývame prihlásených uchádzačov o externé štúdium v školskom roku 2020/2021 na zápis dňa 29.06.2020 o 10:00hod. v Súkromnej strednej odbornej škole HOST, Riazansk&aa...

27 Júl

Zmena adresy

Súkromná stredná odborná škola HOST sa presťahovala na: Pioniersku ulicu 15,  831 02 Bratislava   Úradné hodiny v čase letných školských prázdnin sú v p...

14 Jan

Zmena adresy školy

SSOŠ HOST  je presťahovaná na novej adrese: Pionierska 15, Bratislava (cca 50m od zástavky MHD Pionierska)   ...

30 Sep

Zmena Dňa otvorených dverí

    Vážení záujemcovia o štúdium, milí žiaci a rodičia!   Z dôvodu pretrvávania opatrení na predchádzanie pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodrži...

Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška