Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

01 Mar

Kritériá prijatia žiakov v šk. roku 2021-2022

Termín prijímacieho konania

  • 3. mája 2021 - prvý termín
  • 10. mája 2021 - druhý termín

Kritériá a ďalšie informácie o prijímacích skúškach

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2021/2022 sú uvedené v nasledujúcom dokumente.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška