Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Cestovný ruch

 • Kód študijného odboru: 6314 N 00

 • Forma výučby

  • denná a externá 2-ročná - kvalifikačné štúdium (PMŠ - KVA)

 • Forma ukončenia

  Štúdium je ukončené maturitnou skúškou vybraných odborných predmetov. Okrem toho môžu študenti získať i medzinárodný certifikát o ukončení štúdia

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl s ukončenou maturitou skúškou (pomaturitné štúdium)

  • pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na problematiku cestovnom ruchu a turizmu

  • štúdium je vhodné pre aj pre záujemcov s poruchami učenia

  • pre záujemcov o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška