Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

Barmanský a baristický kurz

Aktuálnosť študijného programu je daná značným nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v hotelových a gastronomických zariadeniach. Zvýšený súčasný rozvoj hotelových, gastronomických ale i ďalších príbuzných profesií kladie vyššie nároky na kvalifikačné predpoklady pracovníkov v tejto podnikateľskej sfére.

Minimálny počet záujemcov pre spustenie kurzu je 7

 • Moduly kurz

  • Barman - barmanka

  • Barista

 • Cena

  • Cena kurzu je 450 - 500 € / modul

 • Forma štúdia

  • Prezentačná

  • Externá

 • Forma ukončenia

  • Certifikát

 • Pre koho je štúdium určené

  • pre žiakov s ukončenou maturitou (pomaturitné štúdium)

  • vhodné pre žiakov s poruchami učenia

 • Pracovné upltanenie

  • Absolvent kurzu je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti gastronómie, hotelových zariadeniach a iných stravovacích zariadeniach

  • môže podnikať ako živnostník, resp., ako kvalifikovaný odborník, manažér, spoločník v obchodných spoločnostiach, kde predmet podnikania je zameraný na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruchu a turizmus

  • ovláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje, má špeciálne znalosti z gastronómie slovenskej a medzinárodnej kuchyne

  • pozná moderné trendy a technológie v gastronómii, základné receptúry a technologické postupy prípravy bežných a náročných jedál, zásady gastronomických pravidiel

  • má kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom

  • samostatne pripravuje miešané alkoholické i nealkoholické nápoje, používa bežný i špeciálny inventár barmana, vie degustovať a prezentovať vína pred hosťom, odporúča kombináciu vína a jedla, zostavuje vinný, resp., nápojový lístok

  • je vzdelaným odborníkom hotelového a gastronomického manažmentu

  • je manažér podporných služieb v hotelovom zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška