Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

10 Feb

Pomôžte nám 2% skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich dan&iac...

30 Nov

Kritériá prijatia na školský rok 2023/2024

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2023/2024 Platnosť kritérií od 01.12.2022   Študijný odbor Prijímaci...

28 Nov

Kam na strednú...

https://www.kamnastrednu.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-host-pionierska-15-bratislava...

08 Aug

Kurz sprievodca cestovného ruchu

Vážení záujemcovia o kurz sprievodcu cestovného ruchu, dávame Vám na vedomie uskutočnenie kurzu zameraného na mesto Bratislava prostredníctvom Bratislavského kultúrného a...

30 Jún

Voľné miesta v diaľkovej forme štúdia

Oznamujeme všetkým záujemcom o diaľkovú formu štúdia, že v školskom roku 2022/2023 máme voľné miesta v prvom ročníku odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. ...

12 Máj

Možnosti ubytovania pre žiakov školy

ŠI www.krupa-dm.sk Pekná cesta 4, Bratislava ŠI pri SOŠ informačných technológií Bratislava www.sositba.sk Hlinícka 1, Bratislava ŠI pri SOŠ polygrafickej &n...

09 Mar

Oznámenie - študenti z Ukrajiny

  O Z N Á M E N I E                 Zriaďovateľ a vedenie Súkromnej strednej odbornej školy HOST (ďalej SSOŠ  HOST), Pioniers...

14 Jan

Zmena adresy školy

SSOŠ HOST  je presťahovaná na novej adrese: Pionierska 15, Bratislava (cca 50m od zástavky MHD Pionierska)   ...

06 Apr

SSOŠ HOST na www.kamnastrednu.sk

Milí priatelia, dovoľujeme si Vám predstaviť našu školu aj na www.kamnastredu.sk: https://www.kamnastrednu.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-host S pozdravom Vaša škola...

24 Aug

Nový telefonický kontakt

Vážení žiaci, rodičia, priatelia školy, záujemcovia o štúdium oznamujeme Vám ďalší telefonický kontakt do školy 0901 706 143. Neváhajte využiť aj túto linku...

18 Jún

Porucha telefónnej linky

Vážení žiaci, rodičia, záujemcovia o štúdium, priatelia školy! Vzhľadom na poruchu telefónnej linky 02/43420980 Vás chceme požiadať, aby ste využili rýchly kontakt prostredníctv...

15 Apr

Deň otvorených dverí v čase dištančného vyučovania

Vážení priatelia, z dôvodu epidémie koronavírusu COVID 19 a vyučovania dištančnou formou je možnosť návštevy školy zakázaná. Preto by sme Vás radi pozvali na ná...

15 Apr

2% pre Občianske združenie SSOŠ HOST

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SSOŠ HOST Vážení rodičia, vážení priatelia, vážení spolupracovníci školy, vážení občania, sme radi, že V&a...

24 Feb

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná h...

24 Feb

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST     &n...

03 Mar

Prestup do študijných odborov Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST

Škola ponúka absolventom ôsmej triedy gymnázia a žiakom študujúcich na ostatných stredných školách, ktorí majú záujem o získanie maturitného odborn&ea...

Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška