Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

14 Mar

Informácia o možnostiach štúdia na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST v šk.roku 2018/2019

ŠTUDIJNÉ   ODBORY:

6323 K hotelová akadémia

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

6352 M obchod a podnikanie

6341 M škola podnikania

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

20.apríl 2018

 

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

  •   prvý termín (1.termín 1.kolo):     14.máj 2018
  •   druhý termín (2.termín 1.kolo):   17.máj 2018
  •   druhé kolo:                                     19.jún 2018

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA (predmety podľa študijných odborov):

6323 K hotelová akadémia

   slovenský jazyk

   anglický jazyk

   výsledky Testovania 9-2017 slovenský jazyk

 

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

6352 M obchod a podnikanie

6341 M škola podnikania

   slovenský jazyk

   matematika

   výsledky Testovania 9-2018 slovenský jazyk

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška