Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

06 Feb

Informácia o možnostiach štúdia na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST v šk.roku 2017/2018

ŠTUDIJNÉ   ODBORY  a počet otváraných tried (v zátvorke):

6323 K hotelová akadémia (1)

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 

            (1)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (1)

6352 M obchod a podnikanie (0,5)

6341 M škola podnikania (0,5)

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

20.apríl 2017

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

   prvý termín:          09.máj 2017

   druhý termín:        11.máj 2017

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA (predmety podľa študijných odborov):

6323 K hotelová akadémia

   slovenský jazyk

   anglický jazyk

   výsledky Testovania 9-2016 slovenský jazyk

6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

        (1)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (1)

6352 M obchod a podnikanie (0,5)

6341 M škola podnikania (0,5)

   slovenský jazyk

   matematika

   výsledky Testovania 9-2017 slovenský jazyk

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška