Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Feb

Účasť školy v medzinárodnom projekte ECVET Tour II

Dňa 16.apríla sa uskutočnil na Súkromnej SOŠ HOST, Súkromnej HA HOST, Riazanská 75 v Bratislave Woorkshop ECVET Tour II  (Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment).

Workshop ECVET Tour II je súčasťou projektu ECVET Tour II so zameraním na kvalifikácie KUCHÁR a RECEPČNÝ.

Zámerom projektu je priniesť moderné trendy do slovenského (a českého) stredoškolského vzdelávania, preniesť praktické skúsenosti zamestnávateľov do školského prostredia a uviesť ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) - hlavný európsky nastroj podporujúci celoživotné vzdelávanie sa, mobilitu študentov v rámci Európy a flexibilitu vzdelávania, ktoré vedú k získaniu plnohodnotnej kvalifikácie a zabezpečeniu rovnosti kvalifikácií naprieč Európskou úniou.

Partnermi projektu sú SMC (Rakúsko), 3s Research (Rakúsko), EDUcentrum (Česká republika) a koordinátor projektu APEL (Slovenská republika).

Transfér inovácií projektu v oblasti odborného vzdelávania na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST predpokladajú Školské vzdelávacie programy št.odborov

  • Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
  • Hotelová akadémia

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška