Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

30 Aug

Začiatok školského roka 2022/2023

Milí  žiaci dennej formy štúdia,

slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 je 5. septembra 2022.

1. - 2. ročník o 9.00 hod. 

3. - 5. ročník o 10:00 hod.

Tešíme sa na Vás :-)

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška