Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

08 Aug

Kurz sprievodca cestovného ruchu

Vážení záujemcovia o kurz sprievodcu cestovného ruchu,

dávame Vám na vedomie uskutočnenie kurzu zameraného na mesto Bratislava prostredníctvom Bratislavského kultúrného a informačného strediska https://www.bkis.sk/kurzsprievodca/

SSOŠ HOST

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška