Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

05 Aug

Zápis na diaľkovú formu štúdia_2. termín

Vážení záujemcovia o štúdium diaľkovou formou,

tí, ktorí ste nestihli 1. termín a máte záujem študovať na našej škole dňa 24.08.2022 o 11.00 hod. sa uskutoční 2. termín zápisu na štúdium v priestoroch školy na ulici Pionierska 15, Bratislava, II. poschodie.

Tešíme sa na stretnutie!

Vedenie školy

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška