Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

30 Jún

Voľné miesta v diaľkovej forme štúdia

Oznamujeme všetkým záujemcom o diaľkovú formu štúdia, že v školskom roku 2022/2023 máme voľné miesta v prvom ročníku odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Pokiaľ máte záujem doplniť si vzdelanie o maturitné vysvedčenie, čakáme na Vašu prihlášku

Dodatočný zápis bude v mesiaci august 2022, na ktorý budete pozvaní e-mailom.

Tešíme sa na stretnutie!

kolektív SSOŠ HOST

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška