Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

18 Máj

Výsledková listina - prijímacie skúšky 1. kolo

Vážení rodičia, milí prijatí uchádzači o štúdium,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o štúdium na našej škole. Po vyhodnotení prijímacieho konania Vám oznamujeme výsledky. Výsledok prijímacieho konania Vášho dieťaťa nájdete v tabuľke v stĺpci Uchádzač o štúdium Kód – dvanásťmiestny kód z rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium v anonymizovanom tvare začiatočné číslo/písmeno a konečné písmeno/číslo.

Tabuľku výsledkov nájdete na tomto odkaze

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme! Prosíme Vás, aby ste nám najneskôr do 23.05.2022 označili nastúpenie Vášho dieťaťa na štúdium v edupage alebo doručili záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na našu školu (príloha zaslaná spolu s rozhodnutím). Vyplnené potvrdenie môžete poslať aj na mailové adresy: skolahost@skolahost.sk alebo officeskolahost@skolahost.sk V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na uvedené e-mailové adresy alebo na telefónnom čísle 02/4342 0980, 0901 706143.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška