Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

12 Máj

Možnosti ubytovania pre žiakov školy

ŠI www.krupa-dm.sk Pekná cesta 4, Bratislava

ŠI pri SOŠ informačných technológií Bratislava www.sositba.sk Hlinícka 1, Bratislava

ŠI pri SOŠ polygrafickej  www.polygraficka.sk Račianska 190, Bratislava

ŠI pri SOŠ technickej  www.sosvranovska.sk Vranovská 4, Bratislava

ŠI pri Strednej odbornej škole technológií a remesiel www.sostar.sk Ivanská cesta 21, Bratislava

ŠI pri SZŠ Bratislava www.najinternat.sk Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška