Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

25 Apr

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 sa budú na našej škole konať:

* dňa 02.05.2022 od 08.30 hod. 1. kolo I. termín;

* dňa 09.05.2022 od 08.30 hod. 1. kolo II. termín.

Príchod záujemcov o štúdium do priestorov školy na Pionierskej ulici 15, v Bratislave na 2. poschodí o 08.15 hod.

Pozvánky na prijímacie skúšky Vám boli odoslané.

Všetkým zúčastneným držíme palce a tešíme sa na stretnutie!

Vedenie školy

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška