Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

10 Feb

Pomôžte nám 2% skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Pokiaľ sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní z príjmov nášmu občianskemu združeniu použite údaje:

Obchodné meno alebo názov:

  Občianske združenie SSOŠ HOST

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Riazanská 75, 83103 Bratislava

Právna forma:

  Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

  308 035 19

 

V mene Vašich detí a našich žiakov ďakujeme!

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška