Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

20 Sep

Diaľkové štúdium v školskom roku 2021/2022

Vážení žiaci externého štúdia v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)!

Oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2021 (piatok) začíname výučbu v budove školy na Pionierskej ulici 15, 831 02 Bratislave na 2. poschodí:

 -  od 14.00 hod.  žiaci prvého ročníka (1.C)

 -  od 15.00 hod. žiaci druhého (2.C), tretieho (3.C) a štvrtého ročníka (4.C).

Žiadame Vás o dochvíľnosť a vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti na Edupage, podstránka Žiadosti/vyhlásenia, časť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v deň príchodu do budovy školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Vedenie školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška