Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Aug

Zápis na externé štúdium_druhé kolo

Vážení záujemcovia o štúdium v externej forme štúdia,

oznamujeme Vám, že druhé kolo zápisu na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 11.00 hod. na adrese: Pionierska 15, 831 02 Bratislava.

K zápisu je potrebné priniesť si originály vysvedčení z deviateho ročníka základnej školy resp. ročníkové vysvedčenia zo strednej školy, či učilišťa.

Vstup do priestorov školy je iba s prekrytím horných a dolných dýchacích ciest.

Tešíme sa na stretnutie!

Vedenie školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška