Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

11 Jún

Druhé kolo prijímacieho konania - denné štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 22.06.2021 od 08.15 hod. sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na denné štúdium v odboroch:

6323K hotelová akadémia

6336M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6324M manažment regionálneho cestovného ruchu

Tešíme sa na stretnutie!

Vedenie školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška