Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Jún

Zápis na externú formu štúdia

 

Vážení záujemcovia o štúdium externou formou štúdia!

Oznamujeme Vám, že termín uzatvorenia zmluvy o štúdiu je dňa 23.06.2021 o 10:00 hod. do 13:00 hod. v Súkromnej strednej odbornej škole HOST, Riazanská 75, Bratislava.

 

 Pokiaľ je uchádzač neplnoletý musí prísť v sprievode zákonného zástupcu.

 

 Ak sa v uvedenom termíne z osobných dôvodov nemôžete dostaviť, kontaktujte nás na tel. č. 02/43420980, 0901 706 143 alebo e-mailom skolahost@skolahost.sk za účelom dohodnutia ďalšieho termínu stretnutia.

Vedenie školy

 

Príloha: potvrdenie o bezinfekčnosti

https://www.minedu.sk/data/att/19691.docx

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška