Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

27 Máj

Všetkým záujemcom o štúdium v roku 2021/2022

 

Všetkým  záujemcom o štúdium

 

v atraktívnom študijnom odbore končiacom maturitnou skúškou

 

 v školskom roku 2021/2022

 

 

 

O Z N A M U J E M E

 

 

 

ak ste neboli prijatí na štúdium v prvom kole prijímacieho konania na vybranej škole,

 

pozývame Vás k nám na stretnutie v druhom kole, ktoré  bude dňa

 

22.júna 2021.

 

Prineste, alebo pošlite Prihlášku  na štúdium na adresu našej školy.

 

Vaša ZŠ Vám vystaví novú prihlášku alebo na základe osobného vyžiadania Vám ju vydá škola, kde Vás na štúdium neprijali.

 

Od septembra 2021 otvárame ešte jednu triedu, prihlásiť na štúdium sa môžete v týchto študijných odboroch:

 

-       6323 K   hotelová akadémia

 

-       6336 M  informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

 

-       6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu.

 

Tí, ktorí nie ste spokojní so zvoleným študijným odborom, ktorý ste si zvolili a chcete prestúpiť  a zvoliť si iný študijný odbor - kontaktujte nás.

 

Kontaktujte  našu  školu:

 

Súkromná stredná odborná škola HOST, Riazanská 75, 83103 Bratislava

 

E-mail:sbocakova@skolahost.sk, skolahos@skolahost.sk

 

MT: +421 0903 737 909

 

Tel: +421 2 4342 0980

 

 

 

T e š í m e   s a    n a    V á s !

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška