Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

03 Máj

Výsledky prijímacieho konania dňa 03.05.2021

 

Výsledky prijímacej skúšky

 

pre prijatie na štúdium v školskom roku 2021/2022

 

dňa 3.05.2021 (poradie podľa úspešnosti)

 

 

 

Prijatí:

 

Študijný odbor 6323 K 00 – hotelová akadémia

 

 

 

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

1A

423,5

1.

6A

305

2.

10A

299,5

3.

11A

180,5

4.

5A

132

5.

 

 

 

Študijný odbor 6324 M 00 – manažment regionálneho cestovného ruchu

 

 

 

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

3A

397

1.

2A

263

2.

12A

178

3.

8A

111

4.

 

 

 

Študijný odbor 6336 M 00 – informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

 

 

 

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

4A

425

1.

16A

225

2.

17A

198

3.

14A

187

4.

18A

185

5.

13A

171

6.

22A

132

7.

21A

128

8.

15A

102

9.

19A

97

10.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška