Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

27 Apr

Prijímacie konanie

Vážení rodičia, milí žiaci!

Prijímacie konanie sa na našej škole uskutoční dňa 03.05.2021 od 08.15 hod. (I. kolo 1. termín) a 10.05.2021 od 08.15 hod. (I. kolo 2. termín).

Účastníci prijímacieho konania si prinesú vlastné písacie potreby, pozvánku na prijímacie konanie (obdržali ste ju prostredníctvom elektronickej pošty resp. listovej zásielky), negatívny test žiaka/žiačky na COVID 19 nie starší ako 7 dní, potvrdenie o bezinfekčnosti https://www.minedu.sk/data/att/19411.docx a rúško/respirátor.

Žiak/žiačka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacieho konania použiť kompenzačné pomôcky, ktoré využíval/a počas dochádzky do základnej školy.

Tešíme sa na Vás!

Vedenie školy

 

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška