Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

06 Apr

SSOŠ HOST na www.kamnastrednu.sk

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vám predstaviť našu školu aj na www.kamnastredu.sk:

https://www.kamnastrednu.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-host

S pozdravom

Vaša škola

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška