Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

16 Jan

Kritériá prijatia žiakov v šk. roku 2022-2023

Prijímacie konanie na školský rok 2022/2023

Študijný odbor

Prijímacia skúška

6323 K 00 hotelová akadémia (HA)

slovenský jazyk, anglický jazyk

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu (ITIS CR)

slovenský jazyk, matematika

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu (MR CR)

slovenský jazyk, matematika

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 boli určené nasledovne:

  1. termín 02.05.2022 alebo 03.05.2022
  2. termín 09.05.2022 alebo 10.05.2022

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška