Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

06 Aug

Prevzatie ISIC preukazov

Vážení študenti/rodičia,

žiaci 1. ročníkov v školskom roku 2020/2021 si môžu osobne prevziať ISIC preukaz v škole v dňoch 24.08. až 28.08.2020 v čase od 08.00 do 14.00 hod.

Kto neuhradil poplatok 20,00€ je povinný pri prevzatí preukazu uhradiť uvedenú sumu v hotovosti do pokladne školy.

Vedenie školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška