Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

22 Jún

Výsledky II. kola prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, milí prijatí uchádzači o štúdium,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o štúdium na našej škole. Po vyhodnotení prijímacieho konania Vám oznamujeme výsledky. Výsledok prijímacieho konania Vášho dieťaťa nájdete v tabuľke v stĺpci Kód prijímacie konanietento kód pozostáva z prvého písmena mena a prvého písmena priezviska, dňa a mesiaca dátumu narodenia uchádzača.

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme!

 

Výsledková listina prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

II. kolo

 

P.č.

Št. odb.

Kód žiaka

Kód prijímacie konanie

Celkový počet bodov

P/N

1.

HA

A49

JI0105

159,00

Prijatý

2.

HA

A48

FB1312

153,00

Prijatý

Prosíme Vás, aby ste nám čo najrýchlejšie doručili záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na našu školu (link nižšie). Vyplnené potvrdenie môžete zaslať na mailové adresy: skolahost@skolahost.sk alebo officeskolahost@skolahost.sk

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na uvedené e-mailové adresy alebo na telefónnom čísle 0903 737 909.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Link na potvrdenie: https://www.minedu.sk/data/att/16192.pdf

 

V Bratislave, dňa 22.06.2020

 

Doc. Ing. Zoltán Zabák, PhD.

riaditeľ školy

 

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška