Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Jún

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača/čky o štúdium na strednej škole

Vážení rodičia prijatých žiakov na štúdium na strednej škole v školskom roku 2020/2021!

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka na štúdium na strednej škole je potrebné vytlačiť, vyplniť, doplniť študijný odbor z rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré Vám bolo doručené a dať potvrdiť pediatrovi Vášho dieťaťa.

S pozdravom

Súkromná stredná odborná škola HOST

Link na tlačivo:    https://skolahost.edupage.org/news/

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška