Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

04 Jún

Oznam pre rodičov žiakov nastupujúcich na štúdium od 01.09.2020

Súkromná stredná odborná škola HOST pozýva na stretnutie zákonných zástupcov a prijatých uchádzačov na štúdium od 01. septembra 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 17.06.2020, v čase od 10:00 h. do 14:00 h.

v sídle SSOŠ HOST.

 

V uvedenom termíne sa uzavrie Zmluva o štúdiu medzi zákonným zástupcom žiaka a riaditeľom SSOŠ HOST.

Prineste si so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, u žiaka so zdravotným znevýhodnením vyjadrenie všeobecného lekára.

Prípadnú zmenu uvedeného termínu oznámte na tel. čísle:

02/43 42 09 80 alebo 0903/737 909.

Pre dodržiavanie protiepidemiologických nariadení Vás prosíme, aby ste mali prekryté  ústa a nos, priniesli si so sebou vlastné písacie potreby a po vstupe do budovy si vydezinfikovali ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. 

 

Tešíme sa na stretnutie.

                                           

 

S pozdravom

Mgr. Soňa Bočáková

výkonná riaditeľka

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška