Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

03 Jún

II. kolo prijímacieho konania

 

Vážení rodičia, vážení žiaci, vážení záujemcovia o štúdium na strednej škole

Naša škola - Súkromná SOŠ HOST v Bratislave, ponúka v rámci druhého termínu prijímania žiakov na štúdium, najmä tých, ktorí neboli prijatí v prvom termíne na strednú školu, možnosť štúdia v nasledujúcich študijných odboroch:

- 6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

- 6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu

- 6323 K 00 hotelová akadémia.

Dokumenty (najmä prihláška), ktoré ste predkladali na inej škole v rámci prvého kola prijímacieho konania, doručte on-line na školu.

                                       

                                                                    Doc.Ing.Zoltán Zabák, PhD.

                                                                                  riaditeľ 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška