Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

25 Máj

Výsledková listina prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 - I. kolo

Vážení rodičia, milí prijatí uchádzači o štúdium,

 

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o štúdium na našej škole. Po vyhodnotení prijímacieho konania Vám oznamujeme výsledky. Výsledok prijímacieho konania Vášho dieťaťa nájdete v tabuľke v stĺpci Kód prijímacie konanietento kód pozostáva z prvého písmena mena a prvého písmena priezviska, dňa a mesiaca dátumu narodenia uchádzača.

 

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme!

 

Prosíme Vás, aby ste nám čo najrýchlejšie doručili záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na našu školu (link nižšie). Vyplnené potvrdenie môžete zaslať na mailové adresy: skolahost@skolahost.sk alebo officeskolahost@skolahost.sk

 

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na uvedené e-mailové adresy alebo na telefónnom čísle 02/4342 0980, 0903 737 909.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Zobraziť výsledkovú listinu

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška