Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Apr

Deň otvorených dverí v čase dištančného vyučovania

Vážení priatelia,

z dôvodu epidémie koronavírusu COVID 19 a vyučovania dištančnou formou je možnosť návštevy školy zakázaná. Preto by sme Vás radi pozvali na návštevu našej www.skolahost.sk, kde sa dozviete všetky potrebné informácie ohľadom štúdia na našej škole.

Podmienky prijatia budú aktualizované ihneď ako budú upravené k danej situácii Ministerstvom školstva SR a pedagogickou radou SSOŠ HOST.

Na stránke https://skolahost.edupage.org/ nájdete všetky aktuálne informácie zo života školy, či vyučovania.

Ohľadom zodpovedania Vašich prípadných otázok sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese: skolahost@skolahost.sk

Držíme palce pri výbere školy :-)

kolektív

SSOŠ HOST

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška