Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

15 Apr

OZNAM - vyučovanie od 30.03.2020 do odvolania

Z tlačovej besedy nového ministra školstva dnes, 24.03.2020 na TA3:

Od 30.03.2020 platí do odvolania zatvorenie všetkých školských zariadení.

Z tlačovej besedy vyberáme najdôležitejšie fakty:

 

 Minister školstva sa vyjadril, že urobia všetko preto, aby sa školský rok 2019/2020 skončil podľa možností v riadnom termíne, teda do 30.06.2020.

  • ruší sa EČ a PFIČ MS - teda externá a písomná interná časť maturitnej skúšky pre tento školský rok.
  • Ústna  forma internej časti MS sa bude konať najneskôr do 2 týždňov po otvorení škôl (predpokladane do 30.06.2020).
  • Žiakom prestáva platiť bezplatné cestovanie vlakovou dopravou až do otvrenia škôl - boli zaznamenané zvýšené presuny vlakmi hlavne zo strany študentov a dôchodcov.
  • prihlášky na stredné školy: do 15.5. bez lekárskeho potvrdenia
  • prijímačky na SŠ najskôr do 2 týždňov od otvorenia škôl (predpokladane do 30.06.2020).
  • vznikla nová oficiálna web stránka ministerstva školstva www.ucimesanadialku.sk (plne funkčná v najbližších dňoch a prezentovaná bude zajtra v médiách),ktorá zastreší VŠETKO: info a termíny pre všetkých učiteľov, žiakov, rodičov, ďalšie pokyny, materiály na vyučovanie, info linka atď.
  • k známkovaniu žiakov sa minister vyjadril o variabilnom prístupe vyučujúcich a je v kompetencii každej školy zvlášť. Ak bude školský rok ukončený v riadnom termíne, budú žiaci hodnotení zo známok z dištančného štúdia.
  • žiaci, ktorí sa hlásia na VŠ v zahraničí - minister bude rokovať s komisárkou pre zahraničné vzdelávanie, aby zahraničné univerzity akceptovali prihlášky/prijatie zatiaľ bez maturitného vysvedčenia.

Na EDUPAGE Vás budeme informovať o všetkých nových skutočnostiach v súvislosti s vzdelávaním a poračovaním školského roka.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie.

Vedenie školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška