Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

10 Sep

Externé štúdium - oznam

Externé štúdium

Vážení študenti externej (diaľkovej) formy štúdia,

 oznamujeme Vám, že naše prvé stretnutie (konzultácie) v šk. roku 2019/2020 bude

20.09.2019 o 15.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava.

POZOR! Prijatí žiaci, ktorí ešte nemajú podpísanú zmluvu, prídu na 14.00 hod. do kancelárie školy.

Manažérmi externej formy štúdia sú: Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana Kosírová

Účasť všetkých študentov je nevyhnutná, je začiatok školského roku, bude sa hovoriťaj o organizácii konzultácii a celého šk. roku.

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana Kosírová

Kontakt: Mgr. Hrdá – evka.hrda@gmail.com

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška