Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

22 Aug

Externé štúdium - zápis II. kolo

Oznamujeme

dodatočne prihláseným študentom na externú formu štúdia v školskom roku 2019/2020, že II. kolo zápisov spolu s podpisom zmluvy o štúdiu sa uskutoční dňa 26.08.2019 o 10:00 hod.  v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava.

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška