Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

05 Jún

II. kolo prijímacieho konania – voľné miesta

školský rok 2019 / 2020

Denné štúdium

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Voľné miesta

6336 M 00

informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

4

6323 K 00

hotelová akadémia

6

6324 M 00

manažment regionálneho cestovného ruchu

4

 

Prihlášky doručiť do 10.06.2019.

 

Prijímacie konanie bude dňa 18.06.2019 o 8:15 h v budove školy.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška