Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Sep

Oznámenie - externé štúdium

 

Vážení študenti externej (diaľkovej) formy štúdia,

oznamujeme Vám, že naše prvé stretnutie (konzultácie) v šk. roku 2018/2019 bude 21.09.2018 o 15.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava.

Rozvrh zverejníme dodatočne.

Manažérmi externej formy štúdia sú:

Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana Kosírová

Prijatí žiaci do 1. ročníka prídu

o 14.00 hod.

 

Účasť všetkých študentov je nutná -  je začiatok školského roka, budeme hovoriť aj o organizácii konzultácií a celého šk. roka.

Tešíme sa na Vás,

Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana  Kosírová

kontakt:  Mgr. Hrdá – evka.hrda@gmail.com

Ing. Kosírová – jkosirova@gmail.com

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška