Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

04 Apr

II. Kolo prijímacieho konania - voľné miesta

 

      II. Kolo prijímacieho konania - šk.rok 2019/2020

 

 

Denné štúdium

Kód št. odb.

Názov študijného odboru

Voľné miesta

6336M

informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

10

6323K

hotelová akadémia

10

 

                                       Prihlášky doručiť do 08.06.2019

 

Prijímacie konanie sa bude konať dňa 18.06.2019 o 08.00 hod. v budove školy

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška