Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

17 Máj

Výsledky PS pre školský rok 2018/2019 - štvrtok

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium:

Výsledky HA

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
13B 78 1.
3B 77.5 2.
16B 61 3.
15B 59.5 4.
5B 40 5.
6B 36.5 6.
10B 29 7.

 

Výsledky ITIS v CR

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
9B 78 1.
4B 58 2.
17B 32 3.

 

Výsledky MRCR

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
2B 61 1.
1B 25 2.

 

Nesplnil kritéria prijímacej skúšky a nie je prijatý na štúdium:

Výsledky MRCR

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
7B 20 3.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška