Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

16 Máj

Výsledky PS pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium:

Výsledky HA

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
0 prijatý bez PS. 1.
9 76 2.
10 75.5 3.
5 61 4.
8 49 5.
23 41 6.
18 33 7.
13 30.5 8.

 

Výsledky ITIS v CR

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
17 73 1.
1 51 2.
7 51 2.
11 48 4.
2 34 5.

 

Výsledky MRCR a OaP

Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie
15 62 1.
20 62 1.
14 57 3.
12 45 4.
6 34 5.
19 33 6.
3 29 7.
16 28 8.
22 25 9.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška