Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

07 Feb

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E

 

oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že  „Kritériá   prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre šk.rok  2018/2019“ uvádzané na www.skolahost.sk v časti „Prijímací proces“ , obsahujú v texte  nepresnosti, ktoré budú zo strany administrátora stránky aktuálne odstránené.

Z uvedeného dôvodu doporučujeme venovať pozornosť kritériám zverejneným v časti „Aktuality“

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška