Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 dňa 11.5.2017 - ITIS CR, MRCR, OaP, ŠP

ITIS v CR – informačné technológie a informačné služby v CR

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

6

63

1.

16

56,5

2.

13

37

3.

11

35,5

4.

 

MRCR – manažment regionálneho CR, OaP – obchod a podnikanie, ŠP – škola podnikania

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

3

67,5

1.

21

66

2.

19

54,5

3.

10

47,5

4.

1

42,5

5.

18

36

6.

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška