Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 dňa 11.5.2017 HA - prijatí

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium:

HA – hotelová akadémia

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

9

88,00

1.

8

61,25

2.

23

57,50

3.

7

51,00

4.

4

42,50

5.

17

41,00

6.

22

37,25

7.

5

36,75

8.

20

33,00

9.

14

27,25

10.

12

27,00

11.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška