Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 - 9.5.2017 MRCR a OaP - prijatí

MRCR – manažment regionálneho CR  a OaP -obchod a podnikanie

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

10

72,5

1.

29

51

2.

6

47,5

3.

19

46

4.

18

39,5

5.

27

39

6.

9

38

7.

5

35,5

8.

7

35,5

8.

14

35,5

8.

16

33,5

11.

23

32,5

12.

11

32

13.

22

26,5

14.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška