Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

09 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017-2018 - 9.5.2017 - HA a ITIS CR- prijatí

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018

Kritéria prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium:

 HA – hotelová akadémia

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

0

prijatá bez PS

1.

15

74,00

2.

3

72,00

3.

24

52,00

4.

26

41,50

5.

13

38,50

6.

28

32,50

7.

17

31,00

8.

 

ITIS  CR- informačné technológie a informačné služby v CR

Kód žiaka

Počet bodov

Umiestnenie

4

75,5

1.

25

68

2.

2

58

3.

1

35

4.

12

33

5.

20

29,5

6.

21

29,5

6.

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška